تظاهرات راهنمایان گردشگری در پاریس

ویدیوها. تظاهرات راهنمایان گردشگری در پاریس

ده‌ها تن از راهنمایان گردشگری فرانسه بار دیگر در روز ۳۰ ژوئیه (۹ تیر) در پاریس تظاهرات کردند. این افراد که پیش از این هم در پاریس راهپیمایی کرده بودند، این بار با تجمع در برابر معروف‌ترین سالن اپرای فرانسه یعنی گارنیه، از دولت خواستند تا به وضعیت شغلی و معیشتی آنها توجه کند. صنعت گردشگری فرانسه بر اثر شیوع کرونا و چندین هفته قرنطینه به شدت آسیب دیده و راهنمایان گردشگری می‌گویند دولت در کمک‌های خود به مشاغل مختلف، آنها را فراموش کرده است.

ده‌ها تن از راهنمایان گردشگری فرانسه بار دیگر در روز ۳۰ ژوئیه (۹ تیر) در پاریس تظاهرات کردند. این افراد که پیش از این هم در پاریس راهپیمایی کرده بودند، این بار با تجمع در برابر معروف‌ترین سالن اپرای فرانسه یعنی گارنیه، از دولت خواستند تا به وضعیت شغلی و معیشتی آنها توجه کند. صنعت گردشگری فرانسه بر اثر شیوع کرونا و چندین هفته قرنطینه به شدت آسیب دیده و راهنمایان گردشگری می‌گویند دولت در کمک‌های خود به مشاغل مختلف، آنها را فراموش کرده است.

تازه‌ترین ویدیو