تصاویر هوایی از کلیسای نانت پس از آتش‌سوزی

ویدیوها. تصاویر هوایی از کلیسای نانت پس از آتش‌سوزی

آتشی که دو روز پیش در جان کلیسای نانت افتاد، بخش‌هایی از این بنا در غرب فرانسه، از جمله ارگ قدیمی آن را سوزاند. کلیسای جامع نانت بامداد شنبه در جریان یک حریق احتمالا عمدی، بیش از دو ساعت در آتش سوخت و از دو مناره آن که بدل به دودکش شده بود، دود غلیظی به آسمان رفت. بیش از صد آتش‌نشان تا ساعت ده تلاش کردند تا توانستند شعله‌های سرکش کلیسا را رام کنند.

آتشی که دو روز پیش در جان کلیسای نانت افتاد، بخش‌هایی از این بنا در غرب فرانسه، از جمله ارگ قدیمی آن را سوزاند. کلیسای جامع نانت بامداد شنبه در جریان یک حریق احتمالا عمدی، بیش از دو ساعت در آتش سوخت و از دو مناره آن که بدل به دودکش شده بود، دود غلیظی به آسمان رفت. بیش از صد آتش‌نشان تا ساعت ده تلاش کردند تا توانستند شعله‌های سرکش کلیسا را رام کنند.

تازه‌ترین ویدیو