شیوع کرونا موضوع هنر خیابانی در فرانسه و اسپانیا

شیوع کرونا موضوع هنر خیابانی در فرانسه و اسپانیا

هنرمندی در پاریس با طراحی نقشه‌ای از جهان «شکننده» در پی شیوع کرونا، کشورهایی را که هم اکنون با کووید۱۹ دست و پنجه نرم می‌کنند به تصویر کشیده است. این هنرمند پاریسی که «اندر» نام دارد، برای ترسیم نقشه خود از برچسب‌هایی استفاده کرده که روی آنها نوشته شده است «شکننده». او هر دو هفته یک بار طرحی جدید با موضوع کرونا را بر یکی از دیوارهای پاریس در معرض نمایش عابران می‌گذارد.

هنرمندی در پاریس با طراحی نقشه‌ای از جهان «شکننده» در پی شیوع کرونا، کشورهایی را که هم اکنون با کووید۱۹ دست و پنجه نرم می‌کنند به تصویر کشیده است. این هنرمند پاریسی که «اندر» نام دارد، برای ترسیم نقشه خود از برچسب‌هایی استفاده کرده که روی آنها نوشته شده است «شکننده». او هر دو هفته یک بار طرحی جدید با موضوع کرونا را بر یکی از دیوارهای پاریس در معرض نمایش عابران می‌گذارد.

هنرمند دیگری نیز در شهر باداخوس در جنوب‌غرب اسپانیا نبرد با کرونا را به عنوان سوژه نقاشی دیواری خود برگزیده است. الخاندرو پاژوئلو که به «الچینو» مشهور است، روی یکی از دیوارهای شهر، پرستارانی را به تصویر کشیده که در خط مقدم مبارزه با کووید۱۹ هستند.

تازه‌ترین ویدیو