کرونا در اسرائیل؛ کارناوال پوریم با «توکل بر خدا» برگزار شد

ویدیوها. کرونا در اسرائیل؛ کارناوال پوریم با «توکل بر خدا» برگزار شد

ساکنان یهودی شهر الخلیل واقع در کرانه باختری با وجود نگرانی‌های جهانی نسبت به شیوه ویروس کرونا، کارناوال سنتی-مذهبی پوریم را در خیابان شهدای این شهر برگزار کردند. شرکت‌کنندگان در این کارناوال با پوشیدن لباس‌های بال‌ماسکه و بر چهره زدن نقاب‌های مبتکرانه به جشن و پایکوبی می پردازند. برگزار کنندگان این جشن ابراز امیدواری کردند که با توجه به این که الخلیل، شهری مقدس است، حتما خداوند آن را در جریان این جشن از بلای کرونا محفوظ نگاه دارد. جشن سالانه پوریم به شکرانه نجات قوم یهود از قتل عام در دوره هخامنشیان برگزار می‌شود.

ساکنان یهودی شهر الخلیل واقع در کرانه باختری با وجود نگرانی‌های جهانی نسبت به شیوه ویروس کرونا، کارناوال سنتی-مذهبی پوریم را در خیابان شهدای این شهر برگزار کردند. شرکت‌کنندگان در این کارناوال با پوشیدن لباس‌های بال‌ماسکه و بر چهره زدن نقاب‌های مبتکرانه به جشن و پایکوبی می پردازند. برگزار کنندگان این جشن ابراز امیدواری کردند که با توجه به این که الخلیل، شهری مقدس است، حتما خداوند آن را در جریان این جشن از بلای کرونا محفوظ نگاه دارد. جشن سالانه پوریم به شکرانه نجات قوم یهود از قتل عام در دوره هخامنشیان برگزار می‌شود.

تازه‌ترین ویدیو