Eventsمناسبت هاپادکست ها
Loader
ما را پیدا کنید
فرشته ونیز از فراز برج ساعت پرواز کرد
به روز شده در:

ویدیوها. فرشته ونیز از فراز برج ساعت پرواز کرد

هر سال و همزمان با آغاز جشنواره ونیز، یک زن اهل این شهر تاریخی ایتالیا به کمک کابل از ارتفاع ۱۰۰ متری برج ساعت ونیز به پرواز در می‌آید و عنوان «فرشته» سال پیش رو را از آن خود می‌کند. این عنوان امسال نصیب لیندا پانی شد. جاری شدن سیل در این شهر که در پس بارش های سنگین نوامبر رخ داد و نیز شیوع ویروس کرونا فضای جشنواره سال جاری را تحت تاثیر قرار داده و از تعداد گردشگران کاسته است. سابقه برگزاری جشنواره ونیز به دوره حکمفرمایی کلیسای کاتولیک رم باز می‌گردد. در این جشنواره تعدادی از مردم شهر با به تن کردن لباس‌های سنتی و ماسک‌ در انظار عمومی ظاهر می‌شوند و به ارائه حرکات نمایش می پردازند.

هر سال و همزمان با آغاز جشنواره ونیز، یک زن اهل این شهر تاریخی ایتالیا به کمک کابل از ارتفاع ۱۰۰ متری برج ساعت ونیز به پرواز در می‌آید و عنوان «فرشته» سال پیش رو را از آن خود می‌کند. این عنوان امسال نصیب لیندا پانی شد. جاری شدن سیل در این شهر که در پس بارش های سنگین نوامبر رخ داد و نیز شیوع ویروس کرونا فضای جشنواره سال جاری را تحت تاثیر قرار داده و از تعداد گردشگران کاسته است. سابقه برگزاری جشنواره ونیز به دوره حکمفرمایی کلیسای کاتولیک رم باز می‌گردد. در این جشنواره تعدادی از مردم شهر با به تن کردن لباس‌های سنتی و ماسک‌ در انظار عمومی ظاهر می‌شوند و به ارائه حرکات نمایش می پردازند.

آگهی
آگهی

تازه‌ترین ویدیو

آگهی
آگهی
آگهی