زنجیره انسانی میلیونی مسلمانان در هند برای اعتراض به قانون جدید

ویدیوها. زنجیره انسانی میلیونی مسلمانان در هند برای اعتراض به قانون جدید

میلیون‌ها تن از مسلمانان در ایالت کرالا در جنوب هند با تشکیل زنجیره‌های انسانی عظیم به قانون جدید این کشور که آن را تبعیض‌آمیز و مخالف قانون اساسی می‌دانند، اعتراض کردند. دولت هند قرار است روند اعطای تابعیت به مهاجران را تسهیل کند، اما مهاجران مسلمان را از این قانون مستثنا کرده است.

میلیون‌ها تن از مسلمانان در ایالت کرالا در جنوب هند با تشکیل زنجیره‌های انسانی عظیم به قانون جدید این کشور که آن را تبعیض‌آمیز و مخالف قانون اساسی می‌دانند، اعتراض کردند. دولت هند قرار است روند اعطای تابعیت به مهاجران را تسهیل کند، اما مهاجران مسلمان را از این قانون مستثنا کرده است.

تازه‌ترین ویدیو