مقامات پرو در کارزاری تبلیغاتی سواحل لیما را از زباله پاکسازی کردند

ویدیوها. مقامات پرو در کارزاری تبلیغاتی سواحل لیما را از زباله پاکسازی کردند

مقامات پرو شامل اعضای نیروی دریایی، مقامات شهرداری، پلیس و ماهیگیران روز دوشنبه ساحل «اگو دولس»، محبوبترین ساحل لیما، پایتخت پرو را از زباله پاکسازی کردند. این دومین کمپین ملی از آغاز ماه دسامبر تاکنون برای جمع‌آوری زباله از سواحل لیما است.

مقامات پرو شامل اعضای نیروی دریایی، مقامات شهرداری، پلیس و ماهیگیران روز دوشنبه ساحل «اگو دولس»، محبوبترین ساحل لیما، پایتخت پرو را از زباله پاکسازی کردند. این دومین کمپین ملی از آغاز ماه دسامبر تاکنون برای جمع‌آوری زباله از سواحل لیما است.

خدمات جمع‌آوری ضایعات و زباله در پرو ضعیف است و مقدار نامشخصی از ۲۳ هزار تن زباله روزانه‌ای که در پرو تولید می شد راه به سواحل و اقیانوس می برد.

تجزیه و تحلیل سال ۲۰۱۵ سازمان بین‌المللی پاکسازی ساحلی در سواحل پرو نشان می دهد که انواع پلاستیک تقریبا نیمی از زباله‌ها در سواحل پرو را به خود اختصاص داده اند و پس از آن چوب و شیشه بیشترین مقدار زباله های ساحلی هستند.

تازه‌ترین ویدیو