جشن کریسمس برای فیل و شتر و جوجه‌تیغی در برلین

ویدیوها. جشن کریسمس برای فیل و شتر و جوجه‌تیغی در برلین

کریسمس امسال هم مانند سالهای گذشته، مسئولان یکی از باغ‌وحش‌های برلین کاج‌های فروش نرفته کریسمس را با میوه‌هایی برای حیوانات تزیین کردند.

کریسمس امسال هم مانند سالهای گذشته، مسئولان یکی از باغ‌وحش‌های برلین کاج‌های فروش نرفته کریسمس را با میوه‌هایی برای حیوانات تزیین کردند.

فیل‌های این باغ وحش نخستین مهمانان این مهمانی کریسمس بودند، سپس شترها از راه رسیدند و در این میان یک جوجه تیغی نیز از مهمانی کریسمس سهمی برای خودش برداشت.

تازه‌ترین ویدیو