رقص باله در فضای باز برای اعتراض به قانون بازنشستگی فرانسه

ویدیوها. رقص باله در فضای باز برای اعتراض به قانون بازنشستگی فرانسه

رقصندگان فرانسوی روز دوشنبه در پاریس با اجرای بالهٔ دریاچهٔ قو اثر چایکوفسکی در برابر سالن اپرای شهر اعتراض خود را به قانون بازنشستگی تازهٔ دولت فرانسه به نمایش گذاشتند. این درحالی است که بیست روز از اعتصاب‌ کارکنان حمل و نقل در فرانسه می‌گذرد و شهروندان پاریس با مشکل جابجایی و تردد در شهر دست و پنجه نرم می‌کنند.

رقصندگان فرانسوی روز دوشنبه در پاریس با اجرای بالهٔ دریاچهٔ قو اثر چایکوفسکی در برابر سالن اپرای شهر اعتراض خود را به قانون بازنشستگی تازهٔ دولت فرانسه به نمایش گذاشتند. این درحالی است که بیست روز از اعتصاب‌ کارکنان حمل و نقل در فرانسه می‌گذرد و شهروندان پاریس با مشکل جابجایی و تردد در شهر دست و پنجه نرم می‌کنند.

تازه‌ترین ویدیو