اجرای رقص فمینیستی «تو متجاوز هستی» در مقابل پارلمان یونان
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

اجرای رقص فمینیستی «تو متجاوز هستی» در مقابل پارلمان یونان

گروهی از زنان فمینیست روز یکشنبه در مقابل پارلمان یونان با اجرای رقص اعتراضی «تو متجاوز هستی» به خشونت علیه زنان اعتراض کردند.

گروهی از زنان فمینیست روز یکشنبه در مقابل پارلمان یونان با اجرای رقص اعتراضی «تو متجاوز هستی» به خشونت علیه زنان اعتراض کردند.

این رقص را برای اولین بار ماه گذشته یک گروه فمینیستی در شیلی به نام «لاس تزیس» انجام داد. هدف از این رقص دسته جمعی فمینیست ها اعتراض به خشونت علیه زنان است.

بسیاری از زنان هنگام خواندن سرود «لاس تزیس» چشمان خود را با چشم بند سیاه می بندند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست