چاقوهای معروف ژاپنی چطور ساخته می‌شود؟
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

ویدیوها. چاقوهای معروف ژاپنی چطور ساخته می‌شود؟

با همکاری

در این شهرها می‌توان از کارگاه‌های فلزکاری بازدید کرد و مهارت استادکاران را دید، اما اگر بخواهید، خودتان هم می‌توانید دست به کار شوید و چاقویی به سبک ژاپنی بسازید.

تازه‌ترین ویدیو