چاقوهای معروف ژاپنی چطور ساخته می‌شود؟

چاقوهای معروف ژاپنی چطور ساخته می‌شود؟

با همکاری

در این شهرها می‌توان از کارگاه‌های فلزکاری بازدید کرد و مهارت استادکاران را دید، اما اگر بخواهید، خودتان هم می‌توانید دست به کار شوید و چاقویی به سبک ژاپنی بسازید.

تازه‌ترین ویدیو