زیبایی بی‌نظیر پاییز در فوکوشیمای ژاپن

زیبایی بی‌نظیر پاییز در فوکوشیمای ژاپن

با همکاری

«اندیشهٔ آیین شینتو آن است که نباید بر طبیعت چیره ‌شد، بلکه باید با آن به‌نوعی همزیستی داشت. شیوهٔ تفکر ما چنین است.»

تازه‌ترین ویدیو