جاذبه‌های اوزاکا؛ دومین شهر بزرگ ژاپن

جاذبه‌های اوزاکا؛ دومین شهر بزرگ ژاپن

با همکاری

«اوزاکا چهر‌ه‌های گوناگونی دارد. وقتی از روی رودخانه این شهر را تماشا کنید می‌توانید سیمای کلّی آن و محله‌های پر جنب و جوش شهر را ببینید.»

تازه‌ترین ویدیو