شادی جوانان معترض عراقی روی پل بسته شده

ویدیوها. شادی جوانان معترض عراقی روی پل بسته شده

معترضان عراقی با درست کردن مانع در برابر پل «سنَک» در بغداد، این پل را بستند.

معترضان عراقی با درست کردن مانع در برابر پل «سنَک» در بغداد، این پل را بستند.

روز چهارشنبه ۲۹ آبان گروهی از جوانان معترض با حضور در محل این پل مسدود شده روی آن به رقص و پایکوبی پرداختند. برخی از آنها با قطعات بتنی و اشیا دیگر موانعی را که ساخته بودند محکم کرده و برخی دیگر از آنان مشغول فوتبال‌بازی شدند.

معترضان تاکنون سه پل روی رود دجله در پایتخت عراق را مسدود کرده‌اند.

تازه‌ترین ویدیو