کنشگران محیط زیست، پلیس لندن را در دادگاه شکست دادند

ویدیوها. کنشگران محیط زیست، پلیس لندن را در دادگاه شکست دادند

کنشگران محیط زیست حامی جنبش «شورش علیه انقراض» روز چهارشنبه برنده چالش حقوقی با پلیس لندن شدند.

کنشگران محیط زیست حامی جنبش «شورش علیه انقراض» روز چهارشنبه برنده چالش حقوقی با پلیس لندن شدند.

دادگاه عالی لندن اقدام پلیس پایتخت بریتانیا را در ممانعت از تظاهرات ماه اکتبر کنشگران محیط زیست و برخورد قهرآمیز با اجتماعات پراکنده آنها را محکوم کرد.

در جریان اعتراض‌های اکتبر حامیان جنبش «شورش علیه انقراض» با مسدود کردن جاده‌ها و مختل کردن حمل و نقل شهری، در برابر بسیاری از ساختمان‌های مراکز مالی و دولتی تجمع کردند.

در مقابل پلیس حدود هزار و۸۰۰ تن از جمله الی چونز ، عضو سبز پارلمان اروپا را طی ۱۰ روز بازداشت کرد.

تازه‌ترین ویدیو