تجمع هواداران میشل عون مقابل کاخ ریاست جمهوری لبنان

تجمع هواداران میشل عون مقابل کاخ ریاست جمهوری لبنان

هزاران نفر از هواداران میشل عون، رئیس جمهوری لبنان روز یکشنبه در مقابل کاخ ریاست جمهوری این کشور تجمع کردند.

هزاران نفر از هواداران میشل عون، رئیس جمهوری لبنان روز یکشنبه در مقابل کاخ ریاست جمهوری این کشور تجمع کردند.

شرکت کنندگان در این تجمع هدف از برگزاری آن را حمایت از میشل عون عنوان کردند. این تجمع در حالی برگزار شد که تظاهرکنندگان لبنانی طی هفته های اخیر خواستار کناره گیری تمام نخبگان سیاسی این کشور شده اند.

رئیس جمهوری لبنان در جمع هواداران خود همراه با جبران باسیل وزیر خارجه خواستار «اتحاد» مردم این کشور برای اجرای برنامه اصلاحات شد.

تجمع هواداران رئیس جمهوری لبنان در حالی برگزار شد که قرار است معترضان بار دیگر در خیابان های بیروت و دیگر شهرهای لبنان حضور پیدا کنند.

بسیاری از شرکت کنندگان در تجمع مقابل کاخ ریاست جمهوری لبنان تصاویر میشل عون، رئیس جمهوری ۸۴ ساله لبنان را در دست داشتند.

تازه‌ترین ویدیو