بازسازی جنگ هزار سال پیش فرانسه و بریتانیا

بازسازی جنگ هزار سال پیش فرانسه و بریتانیا

نزدیک به هزار سال پس از رخداد جنگ تاریخی میان فرانسه و بریتانیا در شهر بتل واقع در ساسکس شرقی، صدها عاشق تاریخ و سنت بریتانیا با پوشیدن لباس‌ها و فراهم کردن ادوات قدیمی جنگ هاستینگز را بازسازی کردند. این جنگ در سال ۱۰۶۶ میلادی و میان سپاه پادشاه هارولد و قشون ویلیام، دوک نورماندی به وقوع پیوست که با پیروزی نورمان‌ها به پایان رسید و سرآغاز حکومت آنها بر بریتانیا شد.

نزدیک به هزار سال پس از رخداد جنگ تاریخی میان فرانسه و بریتانیا در شهر بتل واقع در ساسکس شرقی، صدها عاشق تاریخ و سنت بریتانیا با پوشیدن لباس‌ها و فراهم کردن ادوات قدیمی جنگ هاستینگز را بازسازی کردند. این جنگ در سال ۱۰۶۶ میلادی و میان سپاه پادشاه هارولد و قشون ویلیام، دوک نورماندی به وقوع پیوست که با پیروزی نورمان‌ها به پایان رسید و سرآغاز حکومت آنها بر بریتانیا شد.

ویلیام پس از این پیروزی در روز کریسمس به طور رسمی تاج‌گذاری کرد و تا پایان عمرش یعنی تا سال ۱۰۸۷ میلادی بر بریتانیا پادشاهی کرد.

تازه‌ترین ویدیو