جشن ۶۰ سالگی کمیک‌بوک فرانسوی آستریکس در متروهای پاریس

جشن ۶۰ سالگی کمیک‌بوک فرانسوی آستریکس در متروهای پاریس

متروی شهر پاریس پایتخت فرانسه به استقبال ۶۰ سالگی انتشار کمیک‌بوک فرانسوی «آستریکس» رفت. به این مناسبت نام دوازده ایستگاه متروی پاریس بطور موقت به نام مکان‌های داستان‌های آستریکس تغییر یافتند و عروسک‌ شخصیت‌های مشهور آن نیز در میان مردم ظاهر شدند.

متروی شهر پاریس پایتخت فرانسه به استقبال ۶۰ سالگی انتشار کمیک‌بوک فرانسوی «آستریکس» رفت. به این مناسبت نام دوازده ایستگاه متروی پاریس بطور موقت به نام مکان‌های داستان‌های آستریکس تغییر یافتند و عروسک‌ شخصیت‌های مشهور آن نیز در میان مردم ظاهر شدند.

تازه‌ترین ویدیو