ویدئو؛ نارآمی بار دیگر بخش‌های زیادی از هنگ کنگ را دربر گرفت

ویدیوها. ویدئو؛ نارآمی بار دیگر بخش‌های زیادی از هنگ کنگ را دربر گرفت

هزاران معترض و تظاهرات کننده روز یکشنبه در هنگ کنگ برای چهاردهمین هفته پی در پی به خیابان‌ها آمدند و مطالبات خود برای آزادی‌های دموکراتیک در این قلمرو خودمختار چین بیان کردند.

هزاران معترض و تظاهرات کننده روز یکشنبه در هنگ کنگ برای چهاردهمین هفته پی در پی به خیابان‌ها آمدند و مطالبات خود برای آزادی‌های دموکراتیک در این قلمرو خودمختار چین بیان کردند.

آتش‌سوزی در چندین نقطه شهر مشاهده شد که با حضور آتش‌نشانان عملیات اطفا صورت گرفت.

برخی معترضان با لباس‌های سیاه وارد برخی از ایستگاه اصلی قطار در هنگ کنگ شدند و شیشه‌ها را شکستند و خسارات مالی برجای گذاشتند.

پلیس به سمت معترضان گاز اشک آور شلیک کرد که باعث زخمی شدن عده ای‌ شد.

تازه‌ترین ویدیو