کشف آثاری از تمدن هزاران ساله در پرو
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

کشف آثاری از تمدن هزاران ساله در پرو

باستان‌شناسان چند نقش برجسته دیواری متعلق به دوره کارل، کهن‌ترین تمدن آمریکای لاتین در ۳ هزار و ۸۰۰ سال پیش را کشف کردند. این آثار باستانی که در منطقه ویچاما در شمال پرو کشف شده تصاویری از چهره انسان با دست‌هایی آویزان از طرفین مانند وزغ است. این وزغ‌ها نماد رسیدن فصل آبسالی هستند.

باستان‌شناسان چند نقش برجسته دیواری متعلق به دوره کارل، کهن‌ترین تمدن آمریکای لاتین در ۳ هزار و ۸۰۰ سال پیش را کشف کردند. این آثار باستانی که در منطقه ویچاما در شمال پرو کشف شده تصاویری از چهره انسان با دست‌هایی آویزان از طرفین مانند وزغ است. این وزغ‌ها نماد رسیدن فصل آبسالی هستند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست