ویدئو؛ جشنواره دختران سینی‌ به سر در پرتغال

ویدیوها. ویدئو؛ جشنواره دختران سینی‌ به سر در پرتغال

بیش از ۷۰۰ زن با سینی‌های تزئين شده به گل در جشنواره سنتی در شهر تومار پرتغال به خیابان‌ها آمدند. عمر این جشنواره سنتی که هر چهار سال یکبار در این شهر کوچک پرتغال، برگزار می‌شود به قرن شانزدهم میلادی باز می‌گردد. در جشنواره امسال ۷۴۸ سینی تزئين شده به گل در خیابان‌های شهر تومار رژه رفتند. در این جشنواره، دختران محلی سینی‌هایی پر از گل بر روی سر خود می‌گذارند و در شهر می گردند. جشنواره امسال یکشنبه ۷ ژوئيه برگزار شد.

بیش از ۷۰۰ زن با سینی‌های تزئين شده به گل در جشنواره سنتی در شهر تومار پرتغال به خیابان‌ها آمدند. عمر این جشنواره سنتی که هر چهار سال یکبار در این شهر کوچک پرتغال، برگزار می‌شود به قرن شانزدهم میلادی باز می‌گردد. در جشنواره امسال ۷۴۸ سینی تزئين شده به گل در خیابان‌های شهر تومار رژه رفتند. در این جشنواره، دختران محلی سینی‌هایی پر از گل بر روی سر خود می‌گذارند و در شهر می گردند. جشنواره امسال یکشنبه ۷ ژوئيه برگزار شد.

تازه‌ترین ویدیو