ویدئو؛ دریانورد ناامید در آب‌های اسپانیا نجات یافت

ویدئو؛ دریانورد ناامید در آب‌های اسپانیا نجات یافت

گارد ساحلی اسپانیا یک دریانورد را که در آبهای شمال شرقی این کشور در پی واژگونی قایق بادبانی‌اش در خطر غرق شدن قرار گرفته بود، نجات دادند. اعضاء گارد ساحلی اسپانیا در فاصله ۳ مایلی از ساحل «ویلَسا دِمَر» با دریانوردی مواجه شدند که در طول یک ساعتی که از واژگونی قایقش گذشته بود، تلاش کرده بود با شناور نگاه داشتن آن مانع از غرق شدن خود شود. افسران گارد ساحلی با کمک این دریانورد و یدک کشیدن قایق او ضمن برگرداندن قایق بادبانی او به حالت اولیه، او را نیز از خطر مرگ نجات دهند.

گارد ساحلی اسپانیا یک دریانورد را که در آبهای شمال شرقی این کشور در پی واژگونی قایق بادبانی‌اش در خطر غرق شدن قرار گرفته بود، نجات دادند. اعضاء گارد ساحلی اسپانیا در فاصله ۳ مایلی از ساحل «ویلَسا دِمَر» با دریانوردی مواجه شدند که در طول یک ساعتی که از واژگونی قایقش گذشته بود، تلاش کرده بود با شناور نگاه داشتن آن مانع از غرق شدن خود شود. افسران گارد ساحلی با کمک این دریانورد و یدک کشیدن قایق او ضمن برگرداندن قایق بادبانی او به حالت اولیه، او را نیز از خطر مرگ نجات دهند.

تازه‌ترین ویدیو