حیوانات باغ وحش رم ایتالیا؛ لذت خوردن میوه‌های یخی در گرمای تابستان

ویدیوها. حیوانات باغ وحش رم ایتالیا؛ لذت خوردن میوه‌های یخی در گرمای تابستان

حیوانات باغ وحش رم، پایتخت ایتالیا، روز پنج‌شنبه این فرصت را داشتند تا با خوردن میوه‌های یخی، در گرمای هوا نفسی تازه کنند.

حیوانات باغ وحش رم، پایتخت ایتالیا، روز پنج‌شنبه این فرصت را داشتند تا با خوردن میوه‌های یخی، در گرمای هوا نفسی تازه کنند.

تحمل موج گرمای اروپا که در برخی از کشورهای اروپایی باعث شده است دمای هوا بین ۳۷ تا ۴۰ درجه برسد، برای حیوانات نیز آسان نیست. در این روز به دلیل گرمای هوا مدارس شهر رم نیز تعطیل شد و بسیاری از رومی‌ها به پارک‌ها و مناطقی نزدیک آب رفتند.

تازه‌ترین ویدیو