راهپیمایی کنشگران حقوق حیوانات در فرانسه

ویدیوها. راهپیمایی کنشگران حقوق حیوانات در فرانسه

گروهی از کنشگران حقوق حیوانات در پاریس، پایتخت فرانسه راهپیمایی کردند.

گروهی از کنشگران حقوق حیوانات در پاریس، پایتخت فرانسه راهپیمایی کردند.

این افراد به نشانه اعتراض به آزار حیوانات رنگ بر روی مجسمه معروف میدان رپوبلیک (جمهوری) در مرکز پاریس رنگ قرمز پاشیدند و خواستار برچیده شدن کشتارگاه‌ها و توقف مصرف گوشت شدند.

پلیس چند تن از معترضان را بازداشت کرد.

تازه‌ترین ویدیو