رئيس جمهوری چین دو پاندا به باغ وحش مسکو هدیه داد

ویدیوها. رئيس جمهوری چین دو پاندا به باغ وحش مسکو هدیه داد

شی جین پینگ، رئيس جمهوری چین به همراه ولادیمیر پوتین از باغ وحش مسکو دیدن کرد. رئيس جمهوری چین در سفر خود به روسیه دو پاندای چینی را به روسیه هدیه داد. روی یی و دینگ دینگ نام این دو پاندای چینی است که قرار است تا ۱۵ سال آینده در خانه جدید خود در مسکو زندگی کنند.

شی جین پینگ، رئيس جمهوری چین به همراه ولادیمیر پوتین از باغ وحش مسکو دیدن کرد. رئيس جمهوری چین در سفر خود به روسیه دو پاندای چینی را به روسیه هدیه داد. روی یی و دینگ دینگ نام این دو پاندای چینی است که قرار است تا ۱۵ سال آینده در خانه جدید خود در مسکو زندگی کنند.

تازه‌ترین ویدیو