برگزاری مسابقات جهانی پریدن روی بند در آلمان

ویدیوها. برگزاری مسابقات جهانی پریدن روی بند در آلمان

مسابقات جهانی لغزیدن روی بند طی روزهای ۱ و ۲ ژوئن در شهر اشتوتکارت آلمان برگزار شد.

مسابقات جهانی لغزیدن روی بند طی روزهای ۱ و ۲ ژوئن در شهر اشتوتکارت آلمان برگزار شد.

«بندلغزی» که ورزشی مشابه بندبازی اما متمایز با آن است، به مجموعه حرکات تعادلی روی تسمه‌ای نیمه‌سفت و با قابلیت ارتجاعی گفته می‌شود.

ورزشکار در این رشته می‌کوشد تا درحال تعادل روی بند به انجام عملیات آکروبات بپردازد بی‌آنکه به زمین سقوط کند.

۳۰ ورزشکار که عموما آنان را جوانان تشکیل می‌دادند از ۱۴ کشور جهان در رقابت‌های امسال این ماده شرکت کردند.

تازه‌ترین ویدیو