دامداران معترض ایتالیایی هزاران لیتر شیر در بزرگراه ریختند

دامداران معترض ایتالیایی هزاران لیتر شیر در بزرگراه ریختند

گروهی از کشاورزان و دامداران ساردنیا در ایتالیا هزاران لیتر از محصول شیر دام‌های خود را در به نشانه اعتراض در بزرگراهی در این جزیره خالی کردند.

گروهی از کشاورزان و دامداران ساردنیا در ایتالیا هزاران لیتر از محصول شیر دام‌های خود را در به نشانه اعتراض در بزرگراهی در این جزیره خالی کردند.

این تولیدکنندگان برای اعتراض به کاهش قیمت شیر در ایتالیا دست به این اقدام زده و بار به راه انداختن رودی از شیر بر کف جاده، حرکت خودروها را مختل کردند. آنها به ازای هر لیتر شیر تنها ۵۰ سنت دریافت می‌کنند، بهایی که به گفته یکی از معترضان پایین‌ترین حد از سال ۱۹۷۰ تاکنون بوده است.

تازه‌ترین ویدیو