شمار قربانیان سونامی اندونزی از مرز ۴۰۰ نفر گذشت

ویدیوها. شمار قربانیان سونامی اندونزی از مرز ۴۰۰ نفر گذشت

عملیات امداد و نجات در مناطق سونامی‌زده اندونزی روز سه شنبه نیز ادامه یافت.

عملیات امداد و نجات در مناطق سونامی‌زده اندونزی روز سه شنبه نیز ادامه یافت.

این در حالیست که سازمان های کمک رسانی در محل همچنان از کمبود آب آشامیدنی و دارو در مراکز اسکان اضطراری و خطر سرایت بیماری در میان حادثه دیدگان خبر می دهند.

بر اساس آخرین گزارش ها شمار قربانیان سونامی که شنبه شب مناطقی از اندونزی را تخریب و ویران کرد از مرز چهارصد تن گذشته است.

این سونامی که به دنبال فوران آتشفشان آناک کراکاتوآ روی داد همچنین بیش از هزاران آواره برجای گذاشته است.

کارشناسان و مقامات محلی نسبت به فعال شدن مجدد قله آتشفشانی و هجوم دوباره موج های خروشان و ویرانگر هشدار داده اند.

تازه‌ترین ویدیو