مه یخ‌زده مناطق شمالی چین را پوشاند

ویدیوها. مه یخ‌زده مناطق شمالی چین را پوشاند

مه یخ‌زده برخی از مناطق منتهی‌الیه شمال چین را دربرگرفته است.

مه یخ‌زده برخی از مناطق منتهی‌الیه شمال چین را دربرگرفته است.

دمای هوا در شهر موهه یکی از شمالی‌ترین شهرهایی چین به منفی ۴۲.۷ درجه سانتیگراد و در برخی از روستاهای این منطقه به ۴۳.۴ درجه سانتیگراد زیر صفر رسیده است.

به علت مه یخ‌زده شعاع دید در شهر موهه به کمتر از ۱۰۰ متر رسیده است.

به‌رغم سرمای شدید هوا و تاثیرش روی ترافیک شهری از تعداد گردشگرانی که از جنوب چین، برای دیدن برف و تجربه هوای سرد به این شهر می‌آیند، کم نشده ‌است.

تازه‌ترین ویدیو