تصادف دو موتور پلیس در رژه روز ملی فرانسه

ویدیوها. تصادف دو موتور پلیس در رژه روز ملی فرانسه

در جریان رژه روز ملی فرانسه دو موتور پلیس این کشور با یکدیگر برخورد کردند و هر دو به زمین افتادند. اگرچه این تصادف هیچ خسارتی در پی نداشت اما رژه موتورسوارها را دچار اختلال کرد.

در جریان رژه روز ملی فرانسه دو موتور پلیس این کشور با یکدیگر برخورد کردند و هر دو به زمین افتادند. اگرچه این تصادف هیچ خسارتی در پی نداشت اما رژه موتورسوارها را دچار اختلال کرد.

البته این تنها «خرابکاری» رژه امسال نبود. اشتباه هواپیماهایی که قرار بود سه vنگ آبی، سفید و قرمز پرچم فرانسه را در آسمان به نمایش بگذارند هم خبرساز شد. ظاهرا مخزن رنگ یکی از جت‌ها به جای آبی با قرمز پر شده بود و در نتیجه هنگام رژه چهار رنگ در آسمان نقش بسته بود.

تازه‌ترین ویدیو