برگزاری مراسم «پسح» در اسرائیل

ویدیوها. برگزاری مراسم «پسح» در اسرائیل

همه ساله با فرا رسيدن پانزدهم ماه عبري نيسان در فصل بهار يهوديان سراسر جهان با برگزاري يكي از مهمترين اعياد مذهبي خود يعني عيد «پسح» خروج از مصر و آزادي اجداد خود را يادآوري مي‏كنند. آغاز اين عيد هشت روزه ديني، در دو شب اول با چيدن سفره مخصوص و اجراي مراسم، طبق ترتيب ذكر شده در كتاب «هگادا» (شامل شرح مراسم اين شب وقايع خروج از مصر) برگزار مي‏شود.

همه ساله با فرا رسيدن پانزدهم ماه عبري نيسان در فصل بهار يهوديان سراسر جهان با برگزاري يكي از مهمترين اعياد مذهبي خود يعني عيد «پسح» خروج از مصر و آزادي اجداد خود را يادآوري مي‏كنند. آغاز اين عيد هشت روزه ديني، در دو شب اول با چيدن سفره مخصوص و اجراي مراسم، طبق ترتيب ذكر شده در كتاب «هگادا» (شامل شرح مراسم اين شب وقايع خروج از مصر) برگزار مي‏شود.

مراسم «پسح» در اسرائیل امسال چند متر دورتر از مسجد الاقصی برگزار شد. دهها سال است که دولت اسرائیل اجازه برگزاری این مراسم را در این «مکان مقدس» نمی‌دهد.

تازه‌ترین ویدیو