برخورد خودروی پلیس با گوزن در مینه سوتا

ویدیوها. برخورد خودروی پلیس با گوزن در مینه سوتا

یک خودروی پلیس در ایالت مینه سوتا در آمریکا در روز ۲۱ اکتبر (۲۹ مهر) با یک گوزن برخورد کرد. به دنبال این حادثه دفتر پلیس بخش ایسانتی این ایالت از رانندگان خواست در صورت مشاهده گوزن ها در جاده از انحراف از مسیر خود اجتناب کنند.

یک خودروی پلیس در ایالت مینه سوتا در آمریکا در روز ۲۱ اکتبر (۲۹ مهر) با یک گوزن برخورد کرد. به دنبال این حادثه دفتر پلیس بخش ایسانتی این ایالت از رانندگان خواست در صورت مشاهده گوزن ها در جاده از انحراف از مسیر خود اجتناب کنند.

خودروی مامور پلیس ایسانتی در ویدئوی منتشر شده از حادثه روز ۲۱ اکتبر از مسیر خود منحرف نمی شود و مستقیم با یک گوزن برخورد می کند.

پلیس در ایالت مینه سوتا تاکید کرده است که در صورت انحراف خودرو از مسیر عادی خود احتمال جراحت راننده بالا بود. راننده خودرو با ادامه مسیرش و به کمک خروج کیسه هوا توانست جراحت و خسارت ناشی از برخورد خودرو با گوزن را به حداقل برساند.

تازه‌ترین ویدیو