هنرمند پناهنده و معترض روس بانک فرانسوی را آتش زد

هنرمند پناهنده و معترض روس بانک فرانسوی را آتش زد

پیوتر پاولنسکی، هنرمند روس پس از آن که نمای بیرونی «بانک دو فرانس» را در پاریس به آتش کشید توسط پلیس فرانسه بازداشت شد. پیوتر پاولنسکی از فرانسه پناهندگی سیاسی دریافت کرده است و دست به کارهای عجیب و غریب می زند. او پیش از پناهندگی به فرانسه، در روسیه با اتهام تجاوز جنسی روبرو بود، اتهامی که وی آن را رد می کند.

پیوتر پاولنسکی، هنرمند روس پس از آن که نمای بیرونی «بانک دو فرانس» را در پاریس به آتش کشید توسط پلیس فرانسه بازداشت شد. پیوتر پاولنسکی از فرانسه پناهندگی سیاسی دریافت کرده است و دست به کارهای عجیب و غریب می زند. او پیش از پناهندگی به فرانسه، در روسیه با اتهام تجاوز جنسی روبرو بود، اتهامی که وی آن را رد می کند.

آقای پاولنسکی در مطلبی که در وبسایت خود منتشر کرده در توجیه آتش زدن «بانک دو فرانس» می‌گوید که این کار را در اعتراض به بانکداران کرده که در این دوران «جای پادشاهان» را گرفته‌اند.

به هم دوختن لب‌ها، تنیدن سیم خاردار همچون پیله‌ای گرداگرد بدن عریانش و بریدن نرمه گوش از جمله کارهای عجیب پیوتر پاولنسکی است. اما عجیب‌ترین کاری که وی کرده میخ کردن بیضه‌هایش به زمین میدان سرخ مسکوست. آقای پاولنسکی گفت که هدف از آن کار واکنش و استعاره‌ای بوده است به انفعال سیاست در روسیه.

ویدئوی آتش زدن بانک در پاریس توسط سارا کونستانتین، فعال ضدسرمایه داری فرانسوی و عضو گروه فمن منتشر شده است.


تازه‌ترین ویدیو