جشن فانوس‌ها در تایوان

جشن فانوس‌ها در تایوان

مردم تایوان هرساله با شروع فصل پاییز صدها فانوس کاغذی را روشن می کنند و آنها را به آسمان می‌فرستند. آنان با برپایی این آیین چندصدساله آغاز فصل پاییز را گرامی می دارند و برای کسانی که دوستشان دارند بهترین‌ها آرزو را می‌کنند.

مردم تایوان هرساله با شروع فصل پاییز صدها فانوس کاغذی را روشن می کنند و آنها را به آسمان می‌فرستند. آنان با برپایی این آیین چندصدساله آغاز فصل پاییز را گرامی می دارند و برای کسانی که دوستشان دارند بهترین‌ها آرزو را می‌کنند.

تازه‌ترین ویدیو