مامور آتش نشانی با صحبت مانع خودکشی یک زن شد

ویدیوها. مامور آتش نشانی با صحبت مانع خودکشی یک زن شد

یکی از آتش نشانان سنت پل در مینه سوتای آمریکا موفق شد یک زن را از اقدام به خودکشی منصرف کند. تلاش های پلیس برای تغییر دادن تصمیم این خانم که قصد داشت خود را از روی پل به پایین پرتاب کند، به نتیجه نرسیده بود که این مامور با سابقه آتش نشانی وارد میدان شد و با تکیه بر تجربه بالای خود موفق شد با صحبت مانع از خوددکشی این زن شود.

یکی از آتش نشانان سنت پل در مینه سوتای آمریکا موفق شد یک زن را از اقدام به خودکشی منصرف کند. تلاش های پلیس برای تغییر دادن تصمیم این خانم که قصد داشت خود را از روی پل به پایین پرتاب کند، به نتیجه نرسیده بود که این مامور با سابقه آتش نشانی وارد میدان شد و با تکیه بر تجربه بالای خود موفق شد با صحبت مانع از خوددکشی این زن شود.

تازه‌ترین ویدیو