نجات جان پناهجویان در سواحل لیبی

ویدیوها. نجات جان پناهجویان در سواحل لیبی

امدادگران ایتالیایی جان ۵۶۰ پناهجو در قایقهای ناامن را در سواحل لیبی نجات دادند. در این قایق جسد مرد جوانی وجود داشت که به گفته سایر سرنشینان این قایق توسط قاچاقچیان انسان کشته شده بود.

امدادگران ایتالیایی جان ۵۶۰ پناهجو در قایقهای ناامن را در سواحل لیبی نجات دادند. در این قایق جسد مرد جوانی وجود داشت که به گفته سایر سرنشینان این قایق توسط قاچاقچیان انسان کشته شده بود.

این عملیات نجات، با کمک نیروی دریایی ایتالیا و گارد ساحلی همراه با دو کشتی کمکهای بشردوستانه انجام شد.

تازه‌ترین ویدیو