اعتراض مدافعان تبت در هند

ویدیوها. اعتراض مدافعان تبت در هند

گروهی از طرفداران حقوق تبتی ها که مقابل سفارت چین در دهلی نو دست به اعتراض زده بودند، توسط پلیس هند دستگیر شدند.این اعتراض در سالروز قیام ملی تبت انجام شد.

گروهی از طرفداران حقوق تبتی ها که مقابل سفارت چین در دهلی نو دست به اعتراض زده بودند، توسط پلیس هند دستگیر شدند.
این اعتراض در سالروز قیام ملی تبت انجام شد.

تازه‌ترین ویدیو