جشن های پیش از آغاز کارناوال ریو دو ژانیرو

ویدیوها. جشن های پیش از آغاز کارناوال ریو دو ژانیرو

هزاران نفر از ساکنان و گردشگران شهر ریو دو ژانیرو روز یکشنبه به خیابانهای این شهر آمدند تا در جشن استقبال از کارناوال ریو دو ژانیرو شرکت کنند.

هزاران نفر از ساکنان و گردشگران شهر ریو دو ژانیرو روز یکشنبه به خیابانهای این شهر آمدند تا در جشن استقبال از کارناوال ریو دو ژانیرو شرکت کنند.

این کارناوال بطور رسمی از ده روز دیگر (۲۴ فوریه) آغاز می شود با این وجود گردشگران و مردم محلی با لباس های رنگارنگ به رقص و پایکوبی در سطح شهر پرداختند.

تازه‌ترین ویدیو