نخستین کتابخانه یخی جهان در روسیه

ویدیوها. نخستین کتابخانه یخی جهان در روسیه

نخستین کتابخانه یخی جهان روز شنبه در شهر بایکالسک واقع در ساحل دریاچه بایکال روسیه برپا شد. این کتابخانه ۴۲۰ عنوان کتاب را در خود جای داده است. شماری از مردم از سراسر جهان، آرزوهای خود را به زبان های گوناگون برای نقش بستن بر دیوارهای داخلی این کتابخانه ارسال کرده اند. پیش بینی می شود که این کتابخانه یخی تا ماه آوریل دوام آورده و سپس آب شود.

نخستین کتابخانه یخی جهان روز شنبه در شهر بایکالسک واقع در ساحل دریاچه بایکال روسیه برپا شد. این کتابخانه ۴۲۰ عنوان کتاب را در خود جای داده است. شماری از مردم از سراسر جهان، آرزوهای خود را به زبان های گوناگون برای نقش بستن بر دیوارهای داخلی این کتابخانه ارسال کرده اند. پیش بینی می شود که این کتابخانه یخی تا ماه آوریل دوام آورده و سپس آب شود.

تازه‌ترین ویدیو