بدترین آتش سوزی تاریخ شیلی؛ هواپیمای روسی نیز به کمک شتافت

بدترین آتش سوزی تاریخ شیلی؛ هواپیمای روسی نیز به کمک شتافت

شعله های بدترین آتش سوزی تاریخ کشور شیلی همچنان زبانه می کشد. روز دوشنبه حداقل ۸۰۰ خانواده شهر کوچک دیچیاتو تخلیه شدند. شعله های آتش که از ارتفاعات رو به سواحل شیلی سرایت می کند و در سر راه خود جنگل ها و مزارع و خانه را به کام خود می کشد اکنون شهرهای بزرگ را تهدید می کند.

شعله های بدترین آتش سوزی تاریخ کشور شیلی همچنان زبانه می کشد. روز دوشنبه حداقل ۸۰۰ خانواده شهر کوچک دیچیاتو تخلیه شدند. شعله های آتش که از ارتفاعات رو به سواحل شیلی سرایت می کند و در سر راه خود جنگل ها و مزارع و خانه را به کام خود می کشد اکنون شهرهای بزرگ را تهدید می کند.

آتش نشانان از دیگر کشورها به کمک همتایان شیلیایی خود شتافته اند. در روزهای اخیر یک هواپیمای ویژه روسیه نیز به شیلی رسید تا بلکه آتش سوزی بی سابقه ای که مساحتی به وسعت ۴۸۰ هزار کیلومتر مربع را دربر گرفته است مهار شود.

تازه‌ترین ویدیو