مسابقه جان سخت ها با امضا برگۀ پذیرش مسئولیت مرگ آغاز می شود

ویدیوها. مسابقه جان سخت ها با امضا برگۀ پذیرش مسئولیت مرگ آغاز می شود

اگر در مسابقه «جان سخت ها» دشواری دویدن مسافتی به طول ۸ مایل، آن هم در مسیری گلی به اندازه کافی دشوار نیست، بالارفتن از موانع دشوارتر و مرتفع تر و نیز عبور از آب گل آلود منجمد را به فهرستی بلندبالا اضافه کنید تا بتوانید تصوری واقع بینانه از این مسابقه، آن هم در در زمستان انگلستان پیدا کنید.

اگر در مسابقه «جان سخت ها» دشواری دویدن مسافتی به طول ۸ مایل، آن هم در مسیری گلی به اندازه کافی دشوار نیست، بالارفتن از موانع دشوارتر و مرتفع تر و نیز عبور از آب گل آلود منجمد را به فهرستی بلندبالا اضافه کنید تا بتوانید تصوری واقع بینانه از این مسابقه، آن هم در در زمستان انگلستان پیدا کنید.

این رویداد ورزشی روز یکشنبه (۲۹ ژانویه) با بیش از ۵۵۰۰ شرکت کننده از ۴۲ کشور جهان در انگلستان برگزار شد. مسابقه ای که اولین دور آن ۳۰ سال پیش برگزار شد و سخت ترین و دشوارترین مسابقه جهان نامیده می شود که یک سوم شرکت کنندگان در آن هرگز به خط پایان مسابقه نمی رسند.

شرکت کنندگان در مسابقه «جان سخت ها» پیش از شروع مسابقه برگه ای را امضاء می کنند بدین مضمون که اگر در طول مسابقه مردند، هیچ مسئولیتی بر گردن برگزارکنندگان آن نخواهد بود.

تازه‌ترین ویدیو