جشنواره برف در هاربین چین

جشنواره برف در هاربین چین

تصاویری از آخرین تدارکات پیش از افتتاح جشنواره سالانه برف در شهر هاربین چین.

تصاویری از آخرین تدارکات پیش از افتتاح جشنواره سالانه برف در شهر هاربین چین.

تازه‌ترین ویدیو