لباس های کریسمس برای مجسمه های خانواده سلطنتی بریتانیا

لباس های کریسمس برای مجسمه های خانواده سلطنتی بریتانیا

مجسمه های اعضای خانواده سلطنتی در موزه مادام توسو در لندن با لباس های زمستانی با طرح کریسمس تزئین شدند. این اقدام سالانه همزمان با جشنواره لباس زمستانی با طرح کریسمس توسط گروه های خیریه انجام برگزار می شود و درآمد حاصل از آن صرف بنیاد نجات کودکان می شود.

مجسمه های اعضای خانواده سلطنتی در موزه مادام توسو در لندن با لباس های زمستانی با طرح کریسمس تزئین شدند. این اقدام سالانه همزمان با
جشنواره لباس زمستانی با طرح کریسمس توسط گروه های خیریه انجام برگزار می شود و درآمد حاصل از آن صرف بنیاد نجات کودکان می شود.

تازه‌ترین ویدیو