خاکستر کاسترو در مسیر انقلاب کوبا

خاکستر کاسترو در مسیر انقلاب کوبا

خاکستر فیدل کاسترو، رهبر انقلاب کوبا مسیری را طی می کند که ۵۷ سال پیش او و یارانش انقلابی اش طی کردند.

خاکستر فیدل کاسترو، رهبر انقلاب کوبا مسیری را طی می کند که ۵۷ سال پیش او و یارانش انقلابی اش طی کردند.

کاسترو که رهبری کوبا را برای بیش از چهار دهه و تا سال ۲۰۰۸ برعهده داشت جمعه گذشته در ۹۰ سالگی درگذشت. پیکر او روز چهارشنبه سی ام نوامبر در هاوانا، پایتخت سوزانده شد.

تازه‌ترین ویدیو