آوازخوانی «گاوچران برهنه» در برج ترامپ
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

آوازخوانی «گاوچران برهنه» در برج ترامپ

رابرت جان بورک، هنرمند خیابانی آمریکایی که به «گاوچران برهنه» معروف است در برج ترامپ هنرنمایی کرد. این خواننده شماری از شعارهای انتخاباتی دونالد ترامپ را در قالب ترانه درآورد و برای حاضران خواند. در این ترانه ها او از ساخته شدن دیوار در مرز آمریکا و مکزیک خواند و در پایان اجرا، به حاضران پشت کرد و لباس زیر خود را به آنها نشان داد که بر روی آن نام «ترامپ» نوشته شده بود.

رابرت جان بورک، هنرمند خیابانی آمریکایی که به «گاوچران برهنه» معروف است در برج ترامپ هنرنمایی کرد. این خواننده شماری از شعارهای انتخاباتی دونالد ترامپ را در قالب ترانه درآورد و برای حاضران خواند. در این ترانه ها او از ساخته شدن دیوار در مرز آمریکا و مکزیک خواند و در پایان اجرا، به حاضران پشت کرد و لباس زیر خود را به آنها نشان داد که بر روی آن نام «ترامپ» نوشته شده بود.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست