مرگ و زندگی در حلب؛ کودکان سوری در میان آوار

ویدیوها. مرگ و زندگی در حلب؛ کودکان سوری در میان آوار

جنگنده های ارتش سوریه در روزهای اخیر مناطق شرق حلب را که در کنترل مخالفان مسلح سوریه است شدیدتر از گذشته بمباران می کنند.

جنگنده های ارتش سوریه در روزهای اخیر مناطق شرق حلب را که در کنترل مخالفان مسلح سوریه است شدیدتر از گذشته بمباران می کنند.

در ویدئویی که فعالان منتشر کرده اند لحظه نجات دو کودک سوری؛ یک پسر و یک دختر، در «ياقدالعدس» در پیرامون شهر حلب به تصویر کشیده است.

در این ویدئو امدادگران داوطلب سوریه موسوم به کلاه سفیدها، این کودک را زنده از میان آوار بیرون می آورند.

تازه‌ترین ویدیو