لیام نیسون، سفیر حسن نیت یونیسف در اردن
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

لیام نیسون، سفیر حسن نیت یونیسف در اردن

لیام نیسون بازیگر هالیوود و سفیر حسن نیت یونیسف (صندوق کودکان ملل متحد) با سفر به اردن با دهها جوان پناهجوی سوری در یک مرکز پناهجویان دیدار کرد و به داستان ها و مبارزاتشان در تبعید گوش سپرد .

لیام نیسون بازیگر هالیوود و سفیر حسن نیت یونیسف (صندوق کودکان ملل متحد) با سفر به اردن با دهها جوان پناهجوی سوری در یک مرکز پناهجویان دیدار کرد و به داستان ها و مبارزاتشان در تبعید گوش سپرد .

نیسون که برای نخستین بار به این منطقه سفر می کند از یکی از مراکز یونیسف که برای کمک به پناهندگان بر پا شده است دیدار کرد. حدود پنج میلیون سوری در اثر جنگ از کشور خود آواره شده اند که بیشتر آنها در کشورهای همسایه ترکیه از جمله اردن و ترکیه به سر می برند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست