ورود پناهجویان به جزیره سیسیل

ویدیوها. ورود پناهجویان به جزیره سیسیل

حدود ۷۰۰ پناهجو روز دوشنبه پس از آنکه توسط کشتی های ایتالیایی و اسپانیایی نجات داده شدند به بندر آگوستا در جزیره سیسیل ایتالیا منتقل شدند.

حدود ۷۰۰ پناهجو روز دوشنبه پس از آنکه توسط کشتی های ایتالیایی و اسپانیایی نجات داده شدند به بندر آگوستا در جزیره سیسیل ایتالیا منتقل شدند.

پناهجویان همزمان با نزدیک شدن کشتی به بندر بر روی عرشه تجمع کرده بودند. کارکنان سازمان صلیب سرخ آماده امدادرسانی به آنها بودند.

بین روزهای شنبه (پنجم نوامبر) و یکشنبه (ششم نوامبر) بیش از سه هزار پناهجو از خطر غرق شدن در دریای مدیترانه نجات یافتند. گارد ساحلی ایتالیا در این مدت جسد پناهجو را نیز یافته است.

تازه‌ترین ویدیو