برگزاری جشنواره بالون های هوای گرم در مرکز چین

ویدیوها. برگزاری جشنواره بالون های هوای گرم در مرکز چین

پانزده بالون هوای گرم روز جمعه در مرکز چین به پرواز درآمدند. نزدیک به هزار گردشگر که به اینسی در استان هوبئی چین آمده بودند، از نزدیک تماشاگر این برنامه بودند.

پانزده بالون هوای گرم روز جمعه در مرکز چین به پرواز درآمدند. نزدیک به هزار گردشگر که به اینسی در استان هوبئی چین آمده بودند، از نزدیک تماشاگر این برنامه بودند.

تازه‌ترین ویدیو