درگیری بین دانشجویان و پلیس در آفریقای جنوبی

درگیری بین دانشجویان و پلیس در آفریقای جنوبی

در آفریقای جنوبی درگیری های خشونت بار بین دانشجویان معترض و پلیس رخ داد. تظاهرکنندگان اعتراض خود را نسبت به برنامه افزایش شهریه چندین دانشگاه این کشور ابراز کردند.

در آفریقای جنوبی درگیری های خشونت بار بین دانشجویان معترض و پلیس رخ داد. تظاهرکنندگان اعتراض خود را نسبت به برنامه افزایش شهریه چندین دانشگاه این کشور ابراز کردند.

تازه‌ترین ویدیو